בית מדרש

Beit Midrash

פרשת השבוע Parashat haShavûà

Resumos

בראשית
Bereshit
Gênesis
שמות
Shemot
Êxodo
ויקרא
Vaiqra
Levítico
במדבר
Bamidbar
​Números
דברים
Devarim
​Deuteronômio
 
Quando no princípio...
בראשית Bereshit
בראשית
Bereshit

פרשה Parashá: Gn. 1:1-6:8

הפטרה Haftará: Is. 42:5-43:10

Deus promete prosperidade no campo material aos filhos de Israel, mas adverte, ao mesmo tempo, que sua desobediência levará inclusive ao exílio. No entanto, promete que não quebrará seu pacto com eles.

בית מדרש מסורת 

Beit Midrash Massoret 

Uma casa de estudos onde se reza, uma casa de reza onde se estuda.

CONTATO

+5511 9 7160-1535

senha 747988

HORÁRIOS

קבלת שבת Kabalat Shabat: sextas às 19:00

שחרית שבת Shacharit Shabat: sábados às 10:00

COPYRIGHT

© 2019-2021

Beit Midrash Massoret

בית מדרש מסורת

Todos os direitos reservados.

INSPIRAÇÃO

״והבאתי אתכם במסורת הברית״

"E eu vos trarei ao elo da Aliança"

Ez. 20:37