פרשת השבוע Parashat haShavûà

A palavra parashá |פרשה| (plural parashot |פרשות|) quer dizer porção e a expressão parashat hashavûà |פרשת השבוע| se refere à leitura semanal da Torá (Pentateuco) conforme sua divisão em 54 porções para serem lidas anualmente. O sistema é muito antigo e foi organizado para dar conta do calendário luni-solar que utilizamos há vários séculos. O nome da porção deriva da primeira palavra distintiva, quase sempre no seu primeiro versículo. Além das porções que corresponderiam a cada semana do ano, há também algumas leituras extras que ocorrem por ocasião de festividades. Por este motivo é que algumas das 54 partes precisam ser lidas em conjunto (mechubarot |מחוברות|).

Há três sistemas de leitura:

  1. o Babilônico, que completa a leitura de todo o Pentateuco no decurso de um ano (começando e terminando em Simchat Torá |שמחת תורה|);

  2. o de Jerusalém, que parece não ser mais utilizado hoje, completava o rolo no prazo de 3 anos a 3 anos e meio;

  3. o dos movimentos Conservador e Reformista, que fazem a leitura trienal, significando que se lê um terço de cada parashá por ano na ordem (por exemplo, faz-se a leitura do 1o terço no ano de 5780-2020; em 5781-2021, a do 2o terço, no ano seguinte, o 3o e último para finalmente retornarmos para o 1o terço no quarto ano).

Quem estabeleceu definitivamente as porções foi o sábio egípcio Maimônides (século XIII), baseado no texto massorético do Codex de Aleppo.

Em hebraico, os títulos foram retirados da primeira palavra distintiva da primeira ou da segunda frase; já em latim, os livros receberam seus nomes  levando em consideração seu conteúdo. Assim, temos:

Bereshit        No princípio     Gênesis (Gn.)

Shemot         Nomes              Êxodo (Ex.)

Vaiqra            E chamou         Levítico (Lv.)

Bemidbar      No deserto       Números (Nm.)

Devarim        Palavras            Deuteronômio (Dt.)

 
לך לך Lekh Lekha
וירא Vayera
חיי שרה Chayei Sarah
בא Bo
בשלח Beshalach
יתרו Yitro
שמיני Shemini
תזריע Tazrîà
מצורע Metzorà
בהעלותך Behàlotkha
שלח Shlach
קורח Qôrach
ראה Reeh
שופטים Shoftim
אחרי מות-קדושים Acharei Mot-Qedoshim
בהר סיני-בחוקותי Behar Sinai-Bechuqotai
חוקת-בלק Chuqat-Balaq
סוכות Sukot 
שמיני עצרת Shemini Àtzêret
שמחת תורה Simchat Torá
שבת זכור Shabat Zakhor 
שבת פרה Shabat Pará 
שבת החודש Shabat haChôdesh